STEREO TEST - CÔNG CỤ KIỂM TRA TRÁI PHẢI

Trái Giữa Phải

THÔNG TIN

Việc cắm sai màu cáp khi sử dụng cáp analog hoặc đặt sai thứ tự trái phải loa có thể làm cho trải nghiệm âm thanh không được tốt như mong đợi. Công cụ của chúng tôi có thể giúp bạn xác định điều đó.