Điều khiển từ xa cho Edifier RC10D cho loa Edifier R2000DB

Điều khiển từ xa Edifier RC10D là điều khiển thiết kế riêng cho loa Edifier R2000DB

Lưu ý: Hàng chính hãng không phải hàng “for”